Veel belangstelling voor studiedag ‘brandveiligheid gevels’

Artikel delen

De studiedag ‘brandveiligheid gevels’ van de NEN-werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ in Nieuwegein is populair. Vanwege de belangstelling is er een extra – derde – dag ingepland. Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven voor 20 maart en 23 april. 7 maart zit al volledig vol.

De NEN-werkgroep vindt het belangrijk dat bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken zoals gebouweigenaren, huurders en beheerders, kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan. In de werkgroep gevels zijn NEN, Brandveilig Bouwen Nederland, Bouwen met Staal, VMRG, DGMR en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw de aanjagers. Voorzitter van de werkgroep is Kees Both : “De oproep van de minister aan gemeenten en gebouweigenaren maakt deze NEN-studiedag noodzakelijk. Alle betrokkenen dienen over de juiste kennis te beschikken om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de werkgroep gemeend de kennis die hierover aanwezig is zo breed mogelijk beschikbaar te maken.”

Veiligheid

De achtergrond is dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op 30 november 2018 alle gemeenten in een brief opgeroepen heeft de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. En er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een vragenlijst ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt.

Kennisoverdracht

De studiedag wil door kennisoverdracht over regelgeving, producten en de manier waarop producten getest worden de materie verduidelijken. Ook komen er cases uit de praktijk aan de orde. De studiedag is bestemd voor Bouw en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen. Deelname kost 195 euro per persoon. Inschrijven kan via de site van NEN.