Veranderende dakbedekkingssystemen

Artikel delen

Dit jaar staat op de planning dat de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen wordt herzien en bijgewerkt. Deze herziening wordt ­verricht door VEBIDAK, Dakmerk en Kiwa BDA en daarna vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen. In tijden van veranderend dakgebruik zullen er zeker weer de nodige aanpassingen nodig zijn, waardoor naar verwachting in 2023 de dakenbranche kan werken met een nieuwe Vakrichtlijn gesloten ­dakbedekkingssystemen.

Tekst: Erik Steegman Kiwa BDA

De aanvullingen zullen naar verwachting voor een deel bestaan uit onderwerpen die te maken hebben met het wijzigen van het traditionele platte dak naar een multifunctioneel dak. Een blik in de special Groene Daken in de Roofs van afgelopen april toont alleen al aan dat er veel mogelijk is op het platte dak. Kijk ook naar de nominaties voor het Dak van het Jaar en naar de uiteindelijke winnaar De Groene Kaap, waar gebruiksdaken gecombineerd worden met PV, groen, waterbuffering en waterberging.

Nieuwe toepassingen binnen het multifunctio­nele dakgebruik, vaak ­geïnitieerd door de groenmarkt, zorgen nog steeds wel voor de nodige discussie binnen onze traditionele dakenbranche. Uiteindelijk blijft die laatste groep de eerst verantwoordelijke voor het niet functioneren van de waterdichting met verzekerde garantie, waarbij ook nog altijd in het Komo-attest-met-productcertificaat van het dakbedekkingsproduct een blijvend afschot verplicht wordt gesteld.

De landschapsarchitect of de gemeente stellen algemene eisen vast waaraan het dak moet voldoen. Daarbij wordt een verplichting gesteld om op het dak de volledige hoeveelheid regenwater tijdelijk vast te houden met een duidelijke formulering hoelang het moet duren voordat het dak weer volledig leeg is gelopen. Retentieberekeningen zijn inmiddels door de systeemproducenten van begroeide daken ontwikkeld om aan die eisen te voldoen. Uit die berekening wordt de hoeveelheid elektronisch of mechanisch te regelen afvoeren bepaald en tevens de overige afvoeren op het dak, zoals de noodoverloop boven de maximale waterlijn (hoogte van de retentiekratten). Het dakdekkersbedrijf mag het vervolgens zo uitvoeren.

Nieuwbouw

Het logische gevolg is dat zeker binnen de nieuwbouw het dakbedekkingssysteem voor een plat dak met retentievoorzieningen al vaak zonder afschot zal worden ontworpen. Dit levert uiteraard weer de vraag op welke producent van dakbedekkingsmaterialen schriftelijk aan wil geven dat zijn dakbedekking net zo lang meegaat met een extra waterbelasting en of het zonder afschot mag worden toegepast. Tenslotte zal de dakdekkerswereld moeten wennen dat een tijdelijke wateropvang op een retentiedak een vereiste wordt. Met uiteindelijk als voordeel dat wellicht de discussie over teveel plassen op een dak met de komst van retentie­daken zal verdwijnen. Tijden veranderen, water hoort op een dak!

Onderhoud

Ook binnen het vaste onderhoud vanuit RGS-contracten wordt al gesproken over een toekomstige waterbergende functie van het bestaande dak. Momenteel is vaak de discussie nog met het dakdekkersbedrijf of het ­bestaande dakbedekkingspakket volledig gesloopt zal moeten worden bij functieverandering naar retentie- of waterdak, waarbij met nieuw ontwikkelde dakbedekkingssystemen de vraag gesteld kan worden of dit nog wel noodzakelijk is.

Momenteel worden nieuwe renovatiesystemen ontwikkeld door producenten, waarbij kwaliteitseisen worden gesteld op het gebied van drukvastheid en bouwfysica van het bestaande bedekkingssysteem met hierop een nieuw dakbedekkingssysteem. Het mag aannemelijk zijn dat deze nieuwe combinaties binnen de onderhoudssector van de hier beschreven isolatiesystemen toch ook straks worden opgenomen in de vernieuwde Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen 2023, met wellicht een enkele extra eis op het gebied van de bestaande situatie inzake een drukvaste kwaliteit.

Project Roermond

Afgelopen jaar heeft in Roermond een renovatie van een normaal dak naar retentiedak plaatsgevonden op het hoofdkantoor van Waterschap Limburg. De uitvoering van het volledige retentiedak was in handen van Verkoelen Dakspecialisten Weert. Op de bestaande dampremmende laag is eerst een waterafstotende C-EPS type Isomix plus toegepast om het bestaande afschot van het dak te verminderen.

C-eps Isomix-plus tegenafschot

Hierop is een IKO Compact Roof Concept, beschreven in het BDA Agrément BAR 16-040/02/A, toegepast. Dit volledig met warme bitumen gekleefde thermisch isolatie- en dakbedekkingssysteem is geschikt voor met name intensieve gebruiksdaken en beloopbare daken met afwerking van een dakbestrating en is geschikt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Het systeem is afgewerkt met een wortelvast bitumen systeem, type IKO Roofgarden pro. Hierop ligt een afwerking van retentiekratten, extensieve begroeide daken, PV en een veiligheidssysteem. 

Dakrenovatie hoofdkantoor Waterschap Limburg

  • Opdrachtgever: Waterschap Limburg
  • Uitvoering en hoofdaannemer: Verkoelen Dakspecialisten Weert
  • Leverancier Compact Roof: IKO Insulations
  • Afschotlaag: van Wylick, Isomix plus
  • Veiligheid, bestrating: Zoontjens
  • Veiligheid: ASV Valbeveiliging
  • Leverancier begroeide daken, retentiedak: Helvoirt Berkel-Enschot (Optigrün benelux)