Dakmeter

Opinie gesloten dakbedekkingssystemen, situatie 2018

Via een enquête hebben marktpartijen de kans gekregen te reageren op vragen en een opinie te geven over omvang en product- en systeemverhoudingen van de markt gesloten dakbedekkingssystemen. Belangrijkste wapenfeit: verdere stijging van het totale oppervlak aangebrachte gesloten dakbedekkingssystemen. Dit oppervlak steeg van een dieptepunt van 14 miljoen m2 in 2014, naar 16 miljoen m2 in 2015, 18 miljoen m2 in 2016 en uiteindelijk 20 miljoen m2 in 2017. Daarmee komen we al aardig in de buurt van het topjaar 2008 met ruim 24 miljoen m2 aangebrachte dakbedekkingssystemen.

PVC (stijging 1,0% t.o.v. 2016) en TPO (stijging 0,6%) profiteren het meest van deze groei. PVC profiteert vooral door de bouw van onder meer distributiecentra, waarvan de realisatie in de crisisjaren nagenoeg stil lag. EPDM (0,8%) levert qua aandeel iets in, hoewel er in m2 ook bij EPDM sprake is van een toename. De verwachting is uitgesproken dat het aandeel TPO-dakbanen zal blijven groeien. Verder zien we bij de isolatiematerialen voor daken dat de productieproblemen bij PIR tot een daling van het marktaandeel hebben geleid van 4%. Vooral EPS profiteert hiervan (+4%). Naar verwachting zal de ingezette groei van dakbedekkingssystemen zich in 2018 voortzetten. Dat komt door de verder aantrekkende nieuwbouwmarkt en de grote opgave bij woningcorporaties om de energieprestatie van het bestaande woningbezit te verbeteren. Daarbij wordt onder meer de dakisolatie verbeterd en dus ook de dakbedekking vervangen. Dit heeft ook tot gevolg dat het mechanisch bevestigen van daken en losliggende, geballaste daken aan aandeel winnen, ten opzichte van volledig verkleefde daken. Ook het benutten van daken voor energieopwekking zal steeds meer zorgen voor extra werk. Een punt van zorg is het oplopende tekort aan dakdekkers en langere levertijden van bouwmaterialen.

Aan de dakoppervlakte, die in Nederland is bedekt met gesloten dakbedekkingssystemen (circa 430 miljoen m2) is nog veel onderhoud te plegen. De gemiddelde levensduurverwachting van deze daken zonder groot onderhoud is meer dan twintig jaar, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat er periodiek reinigend en inspectief onderhoud wordt uitgevoerd. Door de crisis is een grote achterstand ontstaan, omdat het planmatig onderhoud steeds is uitgesteld. De verhoogde eisen voor de warmteweerstand leiden tot diverse ontwikkelingen op isolatiegebied, waarvan in twee lagen isoleren er een is.

De onderverdeling van de belangrijkste toplagen van gesloten dakbedekkingssystemen op een totaal van circa 18 miljoen m2 is:

APP-dakbanen 51,0 % – 10,2 miljoen m2
SBS-dakbanen 4,5 % – 0,9 miljoen m2
POCB-/APAO-dakbanen 3,0 % – 0,6 miljoen m2
Bitumen latex 0,5 % – 0,1 miljoen m2

EPDM-dakbanen 20,5 % – 4,1 miljoen m2
PVC-dakbanen 11,0 % – 2,2 miljoen m2
TPO-dakbanen 4,5 % – 0,9 miljoen m2
Vloeibare kunststoffen 3,0 % – 0,6 miljoen m2
Overigen 2,2 % – 0,4 miljoen m2

Deze dakbedekkingssystemen worden voor:

55% mechanisch bevestigd
25% gekleefd (gedeeltelijk of volledig)
20% losgelegd en geballast

Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is circa 12 miljoen m2, onderverdeeld in:

PUR/PIR 43%
EPS 41%
MWR 11%
Overigen (CG, EPB, C-EPS, XPS en PF) 5%

Dakmeter overige jaren (pdf):

– dakmeter 2016
– dakmeter 2015
– dakmeter 2014
– dakmeter 2013
– dakmeter 2012
– dakmeter 2011
– dakmeter 2010
– dakmeter 2009
– dakmeter 2008