24, 25 april 2024 specialisten congres ‘groene gebouwen’ te Düsseldorf

Artikel delen
Na het succesvolle BuGG-specialistencongres ‘Solar Green Roofs’ organiseert de Federale Vereniging van Building Green eV (BuGG) opnieuw een specialisten-congres met de focus op ‘Biodiversiteit rond het gebouw met groene daken en gevels’. Het BuGG-specialistencongres “Biodiversiteit in gebouwen” zal op 24 en 25 april 2024 in Düsseldorf plaatsvinden als een tweedaags evenement met een bijbehorende vakbeurs.

Aan de onderstaande themablokken zijn verschillende specialistische lezingen over dak- en gevelvergroening toegewezen:

  • Inleiding tot “Biodiversiteit”
  • Wettelijk kader
  • Wetenschappelijke onderzoeken
  • Praktische voorbeelden
  • Financieringsprogramma’s en certificeringssystemen

Binnen de blokken worden de hoofdonderwerpen belicht met specialistische lezingen en paneldiscussies. Er zijn gespecialiseerde lezingen gepland over verschillende onderwerpen, zoals de betekenis van “biodiversiteit” en de relatie ervan tot vergroening van gebouwen, studies naar soortenrijke dak- en gevelgroening, lokale plantenselectie voor dak- en gevelvergroening, bepaling van vergroening van gebouwen in ontwikkelingsplannen, vergroening van gebouwen als compenserende maatregel, ecologische opwaardering van bestaande groene daken, financiële subsidies voor structurele en soortenrijke dak- en gevelvergroening, staats- en federale financiering voor biodiversiteit en duurzaam bouwen en biodiversiteit.

De BuGG is organisator van het vakcongres en is bezig met het vormgeven van het programma. Iedereen die geïnteresseerd is in het geven van een van de genoemde vaklezingen of het begeleiden en ondersteunen van het evenement in de vorm van een congrespartnerschap of met sponsoring, kan contact opnemen met het BuGG-bureau.

info@ bugg.de
www.gebaeudegruen.info/fachkongress2024

Soortenrijke groene daken en gevels als middel om de verstoring van de natuur te verminderen. Dit en nog veel meer wordt op 24 en 25 april 2024 in Düsseldorf belicht.

Bron
Federale Vereniging van BuildingGreen e. V. (BuGG)
Albrechtstrasse 13
10117 Berlijn
Telefoon: +49 681 / 98 80 570
E-mail: info@ bugg.de
www.gebaeudegruen.info