Retentiedak met hydrofiel, drukvaste steenwol

Artikel delen

De SpongeTop is een klimaat robuuste oplossing om, met name in verstedelijkte gebieden waar daken, pleinen en betegelde tuinen zorgen voor een grote verhardingsgraad, wateroverlast te beperken. Door de klimaatverandering valt er niet  alleen méér regen, de buien worden ook steeds zwaarder. In korte tijd  moet daarom veel water worden opgevangen en verwerkt. Vaak kunnen riolen de extreme waterhoeveelheden niet aan, met als gevolg groeiende wateroverlast. Door water te bergen op platte daken kan deze overlast worden verminderd.

Uitgebreid onderzoek door ACO, Universal Greenfields en Lapinus leidde tot de introductie van de ACO SpongeTop. De basis hiervoor komt van Dirk Roosendaal van Universal Greenfields, die op het idee kwam om platen van hydrofiel, drukvaste steenwol op het dak te leggen en zo water te bufferen. Tussen de steenwolvezels bestaat 95% ruimte om water te bergen. Bovendien heeft hydrofiel steenwol een capillaire werking: het houdt het water vast en tart daardoor de zwaartekracht. De SpongeTop platen worden afgewisseld met drainagematten en vormen zodanig waterkamers en bergingspolders die op hun beurt weer kansen bieden voor meer biodiversiteit.  De steenwol buffer neemt water op en houdt het vast; sedum, warmte en wind zorgen voor verdamping van het regenwater waardoor slechts een klein deel in vloeibare vorm van het dak af zal komen. Afhankelijk van de bodemgesteldheid  en grondwaterstand kan het overschot eventueel in de bodem geïnfiltreerd worden.

A.  Waterbuffer: Met behulp van een steenwolplaat van 60 mm hoogte kan 57 liter water per m² gebufferd worden. (Norm Amsterdam 60 liter per m²)

B.  Waterbrug: Met behulp van een steenwolplaat van 20 mm hoogte kan horizontale waterverplaatsing geremd en of gereguleerd worden.

C.  Waterrem: Op regelmatige afstand wordt een “vernauwing” aangebracht zodat in geval van volledig verzadiging water geforceerd door het steenwol moet stromen om de snelheid  te vertragen.

D.  Waterkamer: Met behulp van een drainagemat van 20 mm hoogte wordt in geval van volledige verzadiging van de steenwolplaat het water overgedragen aan de drainagemat.

E. Beschermdoek: Met behulp van een beschermdoek kan doorsijpelend water naar de dakafvoer stromen. Door het dak als een lont een bepaalde lengte in de uitloop te laten uitmonden wordt de afvoersnelheid gereguleerd.

F.  Capillair substraat: 40– 60 cm substraat als groeilaag voor sedum.

G.  Scheidingsvlies: Het vlies vormt de scheiding tussen de bufferlaag en het substraat.

H.  Bergingspolder: Ruimte boven de waterbrug die tijdelijk water van een hoosbui kan bergen met de mogelijkheid meer planten soorten toe te passen omwille van meer biodiversiteit

I.  Sedum: Extensieve sedum mix

Meer over SpongeTop