Albert Jan Kerssen Dakenman van het Jaar 2019

Artikel delen

Na de nominatie in februari jl., werd deze maand de winnaar bekend; Albert Jan Kerssen, projectleider  en hoofdrapporteur van het ‘Praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels’ is Dakenman van het Jaar 2019 geworden. Deze prijs wordt uitgereikt door vakblad Roofs aan de persoon die zich in het afgelopen jaar op de één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkelingen op het dak. Vanwege de coronamaatregelen kon de feestelijke prijsuitreiking niet doorgaan. Inmiddels heeft Kerssen de onderscheiding en de bijbehorende award persoonlijk ontvangen van Palmyra Lindeman, uitgever van Roofs.

Palmyra Lindeman, vakblad Roofs reikt de prijs op gepaste afstand uit aan Albert Jan Kerssen

Kerssen: ”Ik ben vereerd met de onderscheiding, die het belang van groene en multifunctionele daken onderstreept en met name het belang van een technisch correcte aanpak en uitvoering van deze daken. Het behalen van deze individuele prijs is een echte teameffort, want het handboek is samen met vakgenoten en  verschillende vertegenwoordigers van o.a. VERBIDAK, Stichting Groenkeur en OTIB opgesteld.”

 

In het juryrapport stond: “Al jarenlang levert Albert Jan Kerssen met zijn tomeloze inzet een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen op het gebied van multifunctionele daken. Niet alleen met zijn advieswerk bij ideverde NL maar ook door zijn betrokkenheid bij de regelgeving en normeringen op dit gebied, zijn werk als redactieraadlid van Vakblad Roofs en in het afgelopen jaar, 2019, met zijn onmisbare bijdrage aan het Praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels (een actualisering van het Handboek Groene Daken waar hij auteur van was en de ISSO-publicaties).”

“Groene daken en gevels zijn een passie waar ik al vele jaren aan werk”, geeft Kerssen aan. “De kennis en kunde uit dat vakgebied heb ik de afgelopen jaren breed kunnen inzetten bij o.a. klimaatadaptatieve vraagstukken en biodiversiteitsproblematieken in de bebouwde omgeving. Het is van groot belang dat we ons samen, van beleidsmaker tot hovenier, van groot bedrijf tot particuliere woningbezitter, inzetten om een groene, gezonde en veilige leefomgeving te creëren. Dat is uiteindelijk waaraan dit boek een bijdrage levert.”