CCM ontvangt Rethink Award 2023 in de categorie hernieuwbare grondstoffen

Artikel delen

Carlisle Construction Materials BV heeft de Rethink 2023 Award gewonnen voor de inzet van Hernieuwde Grondstoffen in haar HERTALAN® EASY COVER (FR) circulair inductiesysteem. Deze prestigieuze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt ter ere van de duurzaamheidsprestaties van de industrie dat openstaat voor leden van de Nederlandse Federatie van de Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en Plastics Europe.

Beide industriepartners hebben ter bevordering van de circulaire economie het Rethink platform opgericht (www.rethinkplastics.nl). Het platform vertegenwoordigt daarmee meer dan 400 bedrijven en minstens 18 brancheorganisaties. De 2023 vakjury bestaande uit Marjan Minnesma (Urgenda), Rik van der Ploeg (Natuur & Milieu), Marc Spekreijse (Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL) en John Vernooij (Omrin) roemde Carlisle voor haar buitengewoon innovatieve oplossing die naadloos aansluit bij de Circulaire economie.

De vakjury heeft besloten om Carlisle Construction Materials BV als winnaar aan te wijzen. “Met een innovatieve manier van bevestigen en verwijderen van de EPDM-dakbedekking en een terugneemgarantie voor gebouweigenaren, kan Carlisle het materiaal na de levensduur verzamelen en opnieuw inzetten. De jury vindt dit een buitengewoon innovatieve oplossing die naadloos aansluit bij de circulaire economie. Het getuigt van een vooruitziende blik op een toekomst waarin de grondstoffen steeds schaarser zullen worden. Van lineair naar circulair” Uit handen van Marc Spekreijse is de award in ontvangst genomen door Benno Nijenhuis, één van de ‘drivers’ van deze circulaire visie binnen Carlisle CM BV.

“De Rethink Award kan voor ons echt als schakel dienen tussen het marktsegment waarin wij commercieel opereren en de noodzakelijke industriële kant van ons bedrijf. Circulariteit gaat vooral om de vraag wat er toekomstig gaat gebeuren met jouw product, hoe krijgt je die als grondstof weer in je keten. Vandaar dat deze award ook echt een stuk waardering is voor onze R&D en Operationele collega’s”, aldus Benno Nijenhuis.

Met 60.000 m2 is het ‘vrachtgebouw-Schiphol’ project het tot nu toe grootste aaneengesloten EPDM dak in Nederland, aangebracht met het circulaire HERTALAN® EASY COVER (FR) systeem (inductie bevestigingstechniek van Guardian)

De Rethink Awards zijn bedoeld om de talloze innovaties op het gebied van rubber en kunststof bekend te maken, te waarderen en te inspireren. Niet alleen binnen de industrie, maar ook daarbuiten.  Alle inzendingen worden zorgvuldig beoordeeld door een vakjury aan de hand van de vijf Re’s van het Rethink-programma: Renew (grondstoffen), Reduce (productie en product), Redesign (ontwerp en gebruik), Re -gebruik (hergebruik) en Recycle (inzameling en recycling).

De rubber- en kunststofindustrie staat ook voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De vraag naar deze materialen neemt toe, maar tegelijkertijd groeit ook de zorg over de impact op het milieu en het klimaat. Hoe kunnen we rubber en kunststof zo produceren, gebruiken en verwerken dat ze bijdragen aan een betere wereld? Welke innovaties zijn er nodig om de transitie naar een circulaire economie te versnellen? En hoe kunnen we de positieve eigenschappen van rubber en kunststof onder de aandacht brengen bij een breed publiek? Carlisle bewijst met haar inductie bevestigingstechniek van de HERTALAN® EASY COVER (FR) meer is dan het leveren van enkel waterdichting.

Zie voor meer uitleg: www.ccm-europe.com/nl/plat-dak/circulaire-dakbedekking