Dak en gevel renovatie Hotelschool The Hague.

Artikel delen

Begroeid dak Hotelschool The Hague

Het pand van de Hotelschool Den Haag is de afgelopen twee jaar aan de buitenzijde gerenoveerd. In 2018 is de gevel aangepakt en het afgelopen jaar is het dak gerenoveerd. Aankomend jaar 2020 zal het volledige interieur worden aangepakt en zal de school binnen gerenoveerd worden.

Enkele jaren geleden is het DIAC als onafhankelijk Dakadvies bij de voorbereiding van de renovatie betrokken geraakt. Samen met de Manager Facility Hans Bosman en Contract Manager Joyce Vermeer is indertijd niet alleen gesproken over de volledige renovatie van de dakbedekking maar tegelijkertijd ook gesproken over de mogelijkheden tot verduurzaming van de daken. De plannen hebben zich vrij snel gericht op het bufferen van hevige piekbuien op nieuw aan te leggen begroeide daken. Met hulp van de subsidieregeling van de gemeente Den haag is uiteindelijk gekozen voor een extensieve daktuin op de gerenoveerde daken van de Hotelschool. Tevens is, daar waar nodig de isolatiewaarde van de daken aangepast en is gekozen vanwege het gebruik van de daken voor een duurzame dakbedekking. Daarna  is de Tender uitgezet naar de markt en begeleidt door Dick van Dreven, manager DIAC.

De werkzaamheden zijn uiteindelijk na een tussenperiode van een jaar, waarin de gevels in de tussentijd nog zijn gerenoveerd vanwege geconstateerde betonrot, door Voormolen Dakbedekkingen uit Nieuwerkerk aan de IJssel gerealiseerd vanuit het Duurzaam Dak Concept. Dit concept geeft opdrachtgevers de gelegenheid om samen met de dak en groenadviseur of in nieuwbouw de landschaps- of bouwkundig architect een inventarisatie te mee te nemen voor verdere verduurzaming. De mogelijkheden van PV zonne-energie, Retentiedaken, begroeide en mutifunctionele daken in ontwerp mee te nemen en integraal uit te laten voeren. Partijen die RGS, resultaat gericht samenwerken vanuit ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud vanuit een ver doorgevoerde integrale aanpak.

Opbouw daktuin Ginkel Groep/ Optigroen

Gekozen is om een vergroening door te voeren op een deel van de bestaande daken met waterbuffering van minstens 35 liter per vierkante meter in zowel de drainage- als substraatlaag. Na uitvoering en oplevering van de dakwerkzaamheden wordt het dak ondergebracht bij het Dakmerk kwaliteitskeurmerk onder waarborgfonds en verzekerde Multi Garantie voor het gehele begroeide daksysteem. Het beheer en onderhoud van de dakbedekking en begroeid dak zal dan ook vanuit het DDC gaan vallen onder bijvoorbeeld Dakbehoud Nederland. Jaarlijks onderhoud aan daken blijkt veelal levensduur verlengend te zijn. Ook de extensieve daktuin heeft de eerste jaren behoefte aan reinigend en correctief onderhoud waarna er jaarlijks ook preventief onderhoud zal plaats vinden met om het jaar een fase van lichte bemesting.

De Hotelschool Den Haag is een van de laatste onafhankelijke hogescholen in één sector in Nederland. Hotelschool Den Haag is in 1929 opgericht en gefinancierd door de horeca, om een ​​centrale plek te creëren waar industriële partners nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis konden opdoen en delen. Sinds de oprichting is Hotelschool Den Haag een internationale school geworden die gespecialiseerd is in hospitality management. Hotelschool Den Haag biedt een vierjarige Bachelor of Arts in Hotel Management; ook beschikbaar als het versnelde internationale Fast Track-programma. Bovendien biedt Hotelschool Den Haag een 13-jarige Master of Business Administration (MBA) in International Hospitality Management.

Sinds de oprichting meer dan 85 jaar geleden is de hotelschool groter geworden, meer internationaal georiënteerd en enorm geprofessionaliseerd. Maar de oorspronkelijke fundamenten bleven hetzelfde, zoals de toegewijde focus op gastvrijheid en de sterke band met de industrie. Ook de “core business” van de hotelschool bleef hetzelfde: een centrum waar kennis en vaardigheden op het gebied van gastvrijheid worden gebundeld, ontwikkeld, onderzocht, gedeeld en zo realistisch mogelijk overgedragen om jonge talenten op het gebied van gastvrijheid voor te bereiden op een succesvolle carrière in de industrie.

Project gegevens

  • Opdrachtgever: Hotelschool The Hague
  • Dakdekkerswerkzaamheden: Voormolen Dakbedekkingen Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Begeleiding werkzaamheden: DIAC Onafhankelijk Dakadvies, Nieuwegein
  • Begroeide daken: Koninklijke Ginkel Groep/ Optigroen
  • Onderhoud en Beheer: Dakbehoud Nederland
  • Gevel Arcadis