Dakmeter 2021 geeft topjaren dakenbranche aan

Artikel delen

Opinie gesloten dakbedekkingssystemen, situatie 2021

In 2008 startte Albert F. van den Hout, toenmalige directeur van BDA Dakadvies (tegenwoordig Kiwa BDA) en hoofdredacteur van de Dakenraad met de Dakmeter. Samen met vertegenwoordigers uit de dakenbranche werd jaarlijks, middels een enquêteformulier de tendensen samengesteld tot het jaar 2016. Na het overlijden van Albert in 2017 is op aanvraag van de markt nog één keer de Dakmeter door ing. Frank de Groot, toenmalige hoofdredacteur van de Dakenraad samengesteld in 2018. Na aandringen van vele marktpartijen binnen onze dakenbranche is vanuit een vragenlijst, die verspreidt is binnen vertegenwoordigers van diverse sectoren, de nieuwste Dakmeter 2021 samengesteld. Blijkens de aangeleverde gegevens van producent, overkoepelende organisatie en brancheorganisatie wordt ons gevoel bevestigd dat het de afgelopen jaren uitzonderlijk goed is gegaan op de daken.

Belangrijkste wapenfeit: een verdere stijging van het totale oppervlak aangebrachte gesloten dakbedekkingssystemen per jaar. Dit oppervlak steeg van een dieptepunt van 14 miljoen m² in 2014 naar 18 miljoen m² in 2016 en uiteindelijk na de crisisjaren tot 24 miljoen m² in het jaar  2018. Onverwacht, vanwege een plotselinge Corona uitbraak in de wereld, bleef de bouw op volle sterkte en hield het nog steeds niet op met de vette jaren binnen dakdekkersland want in 2021, drie jaar later staat de teller op 27 miljoen vierkante meter in renovatie en nieuwbouw aangebrachte vierkante meters gesloten dakbedekking. Daarvan is naar schatting 60% aangebracht binnen de renovatiemarkt en 40% binnen de nieuwbouw.

Foto Schadenberg dakbedekkingen busstation Den haag

Na drie uitmuntende jaren van resultaten in zowel de renovatie als ook de nieuwbouw en drukke tijden voor de dakdekkersbedrijven ligt het oppervlak van daken voorzien van gesloten dakbedekkingen in Nederland inmiddels op een geschatte 460 miljoen m2.

De algemene tendens is dat het aandeel in meters van de specifieke soorten materiaal allemaal de afgelopen drie jaar gestegen zijn. De percentages tussen de hoofgroep bitumen 55,5% en kunststof 44,5 % is in het voordeel van de kunststof vanaf 2018 met +3% gestegen. Met name PVC en TPO zijn de grootste stijgers in percentage met ruim +5% samen. Dit komt wellicht ook weer vanwege de bouw van wederom grote distributiecentra in het afgelopen jaar waar met name de PVC en TPO markt duidelijk van profiteert. De hoeveelheid EPDM is met 25% gestegen maar blijft in onderverdeling tussen de dakbanen onderling op een percentage van krap 20% stabiel aandeel steken.

De hoeveelheid APP dakbanen is gestegen vanaf 2018 met 1,8 miljoen m² waarbij wel het aandeel APP- dakbanen met ruim -6% gedaald is. Het aandeel zakte van 51% naar krap 44,5%  Binnen deze groep profiteert de stijgende hoeveelheid SBS dakbaan (wortelvast voor daktuinen) en de POCB/ APAO dakbaan voor een deel van deze daling met een +3% en voor het andere deel toch de PVC en TPO dakbanen binnen de kunststof markt die stegen met +5%.

De onderverdeling van de belangrijkste toplagen van gesloten dakbedekkingssystemen op een totaal van ruim 27 miljoen m2 is voor zowel de renovatie- (55% aandeel) als nieuwbouwmarkt (45% aandeel)

Bitumen totaal 55,5%, 15 miljoen vierkante meters, onderverdeelt in:

APP-dakbanen 44,5 % – 12 miljoen m2
SBS-dakbanen 6,6 % – 1,8 miljoen m2
POCB-/APAO-dakbanen 3,7 % – 1 miljoen m2
Bitumen latex 0,6% – 0,2 miljoen m2

 Kunststof totaal 44,5 % , rond de 12 miljoen vierkante meters, onderverdeelt in:

 EPDM-dakbanen 19,3% – 5,2 miljoen
PVC-dakbanen 15,2 % – 4,1 miljoen m2
TPO-dakbanen 5,6 % – 1,5 miljoen m2
Vloeibare kunststoffen 2,6 % – 0,7 miljoen m2
Overigen PIB, ECB en EVA 1,8 %- 0,5 miljoen m2

De dakbedekkingssystemen worden zoals al jaren te doen gebruikelijk op de Nederlandse markt als volgt verdeeld:

60% mechanisch bevestigd
20% gekleefd (gedeeltelijk of volledig)
20% losgelegd en geballast

Hierbij de kanttekening dat het markaandeel van mechanisch bevestigde systemen ten opzichte van de gekleefde systemen met 5 % in gestegen ten opzichte van 2018.

Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is circa 16 miljoen m², onderverdeelt in:

PIR 55%
EPS 25%
MWR 15%
Overigen (CG, C-EPS, XPS) 5%

De isolatie branche profiteert sterk van bewegingen vanuit energietransitie en maatregelen tegen oplopende kosten voor energieverbruik. Als eerste komt dit door de aangetrokken  nieuwbouwmarkt in 2021 en tevens de grote opgave bij woningcorporaties om de energieprestatie van het bestaande woningbezit te verbeteren waardoor ook binnen de onderhoudssector veel meer is gedaan aan het extra isoleren van daken. Daarbij wordt inmiddels standaard na-isolatie van het dak aangebracht wanneer de dakbedekking wordt vervangen. Dit heeft ook tot gevolg dat het mechanisch bevestigen van daken en losliggende, geballaste daken aan aandeel wint, ten opzichte van volledig verkleefde daken. Met name de PIR industrie heeft door de geringere toevoeging van dikte met een goede isolatiewaarde hier duidelijk profijt van. De PIR markt steeg met 12 procent ten opzichte van de EPS isolatiemarkt die in de afgelopen drie jaar -16 % daalde.  Ook het benutten van daken voor energieopwekking zal steeds meer zorgen voor een verschuiving van toegepaste isolatiematerialen. De C-EPS (Cement gebonden drukvaste isolatiemortel) profiteert duidelijk van toepassingen zoals multifunctioneel dakgebruik, retentiedak en ook het fenomeen afschotcorrectie binnen de renovatiesector.

Multifunctioneel Dakgebruik

Een nieuwe vraag waarop antwoord is gegeven vanuit energie- en groenmarkt is de vraag hoe groot het aandeel zogenaamd multifunctioneel inmiddels is. Aangegeven wordt dat rond de 2,7 miljoen m² wordt voorzien van een gebruiksdak (10% op het totaal van de 27 miljoen m²) waarbij het nieuwe meubilair nochtans vaker op het gedeelte van de daken in de nieuwbouw sector dan in de renovatiemarkt wordt bedacht, met PV zonne-energie wellicht als enige uitzondering

  • PV 60 %
  • Groen/ Biodiversiteit/ Retentiedak 30%
  • Verblijfsruimte, Parkeerdak 10%

Retentiedak met PV zonne-energie en extensief begroeid dak (foto Verkoelen dakbedekking Weert)

Verwachtingen 2022

 Een punt van zorg is het oplopende tekort aan dakdekkers en langere levertijden, naar ook de enorme stijging van de prijs van dakmaterialen, de afgelopen jaren. Door de stijging van de totale bouwkosten zijn er al diverse plannen voor projecten verschoven of in zijn geheel stop gezet. De verwachting is dan ook dat vanaf Q4 2022 er een dalende tendens zal komen in omzetten: toch een duidelijke significante terugval met een dalende bouwconjunctuur.

De gemiddelde levensduurverwachting van daken met gesloten dakbedekking is meer dan twintig jaar, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat er periodiek reinigend en correctief onderhoud wordt uitgevoerd. Door de specialisatie van bedrijven binnen de onderhoudsmarkt (Kiwa- VGO keur conform ERL 002) waarbij dakdekkersbedrijven samenwerken met o.a. corporaties op basis van RGS (Resultaat gericht samenwerken) is een grote vaste markt ontstaan voor het planmatig onderhoud. Ook is de verhoogde eis ten aanzien van energielabel binnen vastgoed van MKB (uiterlijk 2023 energielabel C) en de verhoging van de eisen ten aanzien van warmteweerstand bij nieuwbouw en renovatie diverse ontwikkelingen op isolatiegebied.

Verder verwijzing naar de dakmeter 2018 en andere jaren