De weg naar een volledig duurzame bouweconomie

Artikel delen

fabriek Triflex in Minden Duitsland

Bij duurzaam ondernemen is het belangrijk de balans te vinden tussen drie aspecten: People, Planet en Profit. Het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied is van uiterst belang binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bij Triflex, fabrikant van afdichtingen, coatings en markeringen, zien wij onszelf als onderdeel van een duurzame samenleving en dragen verantwoordelijkheid voor onze acties binnen de organisatie. Wij streven naar constante verbetering van gezondheid, milieubescherming en bedrijfsveiligheid en zien duurzaamheid als onze plicht naar de generaties van vandaag en morgen.

Volgens Mario van Ginkel (salesmanager bij Triflex) vindt er een grote verschuiving plaats van een lineaire naar een circulaire bouw. “De circulaire bouweconomie speelt tegenwoordig een steeds belangrijkere rol; materialen krijgen een langere levensduur door een tweede leven. Ook wordt er actief gezocht naar de reductie op de benutting van primaire bronnen, maar zoals bij elke verandering kost deze omslag heel veel tijd.”

Milieubelasting van materialen
In het interview  geeft van Ginkel verder aan: “De overheid heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van Parijs 2050 en is haar eerste stappen aan het zetten. Dat merken we ook in de bouw, met de problematiek rondom stikstof als recent voorbeeld. Maar ook de invoering van de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) heeft hierop betrekking. Dit is nu nog enkel van toepassing op de nieuwbouw, maar de overheid is aan het onderzoeken of het ook toegepast kan worden op onderhoud- en renovatieprojecten.
De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van materialen die in een gebouw worden toegepast en is dus een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van het gebouw. Dit is vooral relevant voor de nieuwbouw, maar de overheid is aan het onderzoeken of het ook toegepast kan worden op onderhoud- en renovatieprojecten.”

parkeerdeksystemen

“Met de producten voor de verschillende toepassingsgebieden hebben wij als producent  grote voordelen, met name vanuit de inmiddels bewezen levensduur! Door de zeer lange levensduur van de systemen is de noodzaak voor vervanging pas veel later dan bij andere producten. Dit betekent een lagere milieubelasting, doordat je pas jaren later weer de renovatie- en herstelwerkzaamheden dient uit te voeren. Wij nemen onze opdrachtgevers dan ook graag mee naar referentieprojecten, waar wij de lange levensduur van onze systemen kunnen bewijzen”, aldus van Ginkel.

probleemoplosser daksystemen

“Duurzaam en milieubewust ondernemen in de bedrijfsprocedure van Triflex BV geïntegreerd. Een wellicht simpel voorbeeld is het papierloos werken. We hebben zo veel mogelijk processen weten te digitaliseren en het printen wordt tot een minimum beperkt. Wij scheiden het afval en kiezen bewust voor duurzame producten in de kantine en op de werkvloer.”