Hechtingstesten geprimerde loden afvoeren bieden het beste resultaat.

Artikel delen

Kiwa BDA Testing heeft voor AGS Products testen uitgevoerd inzake de hechting van bitumen dakbanen op loden afvoeren.

De opdracht omvatte het testen van de hechting van verscheidene in de markt gebruikelijke voorbewerkingsmethodes van de plakplaat van de loden hemelwaterafvoeren op standaard KOMO gecertificeerde APP dakbedekking. De testen zijn uitgevoerd volgens de BRL 1511-1:2015 § 8.3- Bepaling van de pelsterkte vanaf een ondergrond onder een constante hoek van 90°.

De loden plakplaten hebben voorafgaand aan het aanbrengen van de dakbedekking verschillende voorgeschreven handelingen ondergaan. Zo is het slood als volgt afgewerkt:

Geen voorbehandeling,
Vooraf alleen geborsteld,
Ter plekke geprimerd en direct na droging met dakbedekking verwerkt,
Geprimerd en 5 dagen gedroogd.

De voorbewerkingsmethoden zijn initieel en na een veroudering  bij 80 °C, gedurende 28 dagen uitgevoerd,waarbij verschillen in hechting werden geconstateerd.

Het uiteindelijke resultaat was vanuit de ervaring met loden afvoeren binnen de bitumen sector ook weer niet geheel verrassend. Zo geeft de vooraf geprimerde plakplaat met een droogtijd van 5 dagen zowel initieel als na veroudering de beste hechting. Hierbij valt op dat bij dit type behandeling de terugval (1%) van hechting na veroudering het laagst is. In tegenstelling tot de andere voorbehandelingsmethodes waarbij een achteruitgang van ca. 10% in hechting is vastgesteld bij de geborstelde uitvoering.

De nietvoorbehandelde loden afvoer geeft zowel initieel als na veroudering het minste resultaat op de pelweerstand van een ondergrond, specifiek vanuit deze testen.

Johan Bodde eigenaar directeur en Harry Boer, accountmanager van AGS Products geven in een interview aan: ”Het door ons gebruikte lood is vervaardigd uit 100% gerecycled lood, ingezameld in Nederland. Korte transporten en Nederlandse milieurichtlijnen zijn hierbij van kracht. Tijdens de productie van onze specifieke Eco-afvoeren® worden snijresten weer versnipperd en duurzaam ingezet bij andere toepassingen als ballastlood in bijvoorbeeld de scheepvaartindustrie. Tevens worden alle ECO-afvoeren®  in de productiehal autogeen gelast met waterstof/zuurstof waardoor de uitstoot tijdens de productie van de afvoeren uitsluitend waterdamp is. Een zeer veilige en voor onze medewerkers verantwoorde lasmethode met een zeer schone en zuivere las.”

Harry vult aan: “Door de vooraf aangebrachte waterscheidende laag in de waterloop van de afvoer krijgt uitspoeling van lood in regenwater geen kans waardoor ook de Run-off van lood wordt voorkomen.  De Eco-afvoeren zijn vooraf al volledig geprimerd en hebben de sterkste hechtingsresultaten volgens het Kiwa BDA testrapport. Meerdere gerenommeerde dakdekkers hebben de overstap naar ECO-Afvoeren inmiddels gemaakt vanwege de snelheid van werken. Vanuit de juiste applicatie is de dakdekker verzekerd van de beste hechting op deze plakplaat.”

Hoge sterkte en circulariteit van gewalst lood.

AGS Products werkt met gerecycled gewalst bladlood wat voldoet aan de Europese norm EN 12588. Vanuit de stichting Bouwlood wordt aangegeven dat met name de vervorming tijdens het productieproces van gewalst bladlood een hogere treksterkte geeft waardoor minder kans is op scheuren. Het gewalste lood bevat ook voldoende koper en tin waardoor respectievelijk een hoge treksterkte en langere levensduur ontstaat. De scheurvorming bij het vervormen of aankloppen van het lood vermindert bij het toevoegen van tussen de 0,03% en 0,06% koper in het gewalst lood.

Tevens heeft het gewalste lood van AGS Products een lange levensduur en is volgens de leverancier Uzimet volledig circulair omdat zij voor de productie alleen gerecycled lood gebruiken. Nieuw lood komt er niet aan te pas.

Vanuit de gegevens van het onafhankelijk adviesbureau LBP/ Sight is na doorrekening van de Levenscyclusanalyse (LCA) aangetoond dat het gebruik van bladlood een duurzame keuze is. Allereerst wordt voor de productie van de afvoeren volledig gerecycled gewalste lood gebruikt. De Milieukostenindicatoren per product en per fase wordt omgerekend naar een zeer lange levensduur van 75 jaar waardoor blijkt dat bladlood ten opzichte van diverse lood vervangende producten de laagste MKI Totaal scoort van € 0,70.

De MKI drukt deze milieubelasting uit in één enkele waarde. Deze financiële waarde geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om de optredende milieueffecten ongedaan te maken.

Aanvulling herziening Vakrichtlijn gesloten dakbedekking 2018

Tot slot geeft Johan Bodde aan: De resultaten van dit onderzoek hebben we ter beschikking gesteld aan de commissie die verantwoordelijk is voor de herziening van de Vakrichtlijn gesloten dakbedekking 2018. De resultaten uit de test laten zien dat vooraf opruwen/borstelen van onze loden plakplaat niet de hoogst optimale hechting biedt, maar wel 5 dagen vooraf de geprimerde uitvoering. Gelukkig waren we nog op tijd. Het onderwerp afvoeren moet nog behandeld worden waarbij de opgedane kennis inzake de resultaten wellicht kunnen meegenomen worden.

De resultaten van de testen zijn in een samenvatting opgesteld door Kiwa BDA Testing en via AGS Products op te vragen.