Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd.

Artikel delen

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd.

Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

(Brandtest KIWA BDA NEN8292 Begroeide daken volgens NEN 6063)

De herziening van NEN 6063 is noodzakelijk vanwege de publicatie van (de herziene) NEN-EN 13501-5 en NPR-CEN/TS 1187. Beide normen zijn ontwikkeld in het kader van de Verordening bouwproducten voor CE-markering voor het brandgevaarlijk zijn van daken. Beide geven verschillende methoden aan voor de bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken waaruit elk Europees land een keuze kan maken. In Nederland zijn NEN-EN 13501-5 en NPR-CEN/TS 1187 bedoeld om de karakteristieke eigenschappen van dakbedekkingsproducten voor CE-markering te kunnen bepalen. NEN 6063:2019 is bedoeld om daken van gebouwen te beoordelen op brandveiligheid in het kader van het Bouwbesluit 2012.

Verschillen NEN 6063
De verschillen tussen NEN 6063:2019 en NEN 6063:2008 zijn:
• NVN-ENV 1187 is vervangen door NPR-CEN/TS 1187;
• Bouwbesluit 2003 is vervangen door Bouwbesluit 2012;
• Het onderwerp en het toepassingsgebied zijn aangepast;
• Bij de extrapolatieregels is een tekst opgenomen betreffende gekleefde systemen.
Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Rob Kotte, Secretaris normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ houdt zich bezig met de Nederlandse normen voor brandproeven voor bouwproducten en de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normen voor brandproeven. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

(Brandtest Derbigum België)