Kelderdak project de Hout in Hem testcase voor waterbeheer.

Artikel delen

Daken worden tegenwoordig steeds multifunctioneler ingericht en ingezet. Het waterbeheer krijgt hierbij ook een steeds crucialere rol. Pilot De Hout is de testsite van Optigrün Benelux in Hem (NL), waarbij allernieuwste innovaties op het gebied van waterbeheer op kavelniveau zijn gecombineerd met als doel een optimale waterneutralecyclus te realiseren.


Door een slimme combinatie van innovatieve methodes voor waterbeheer gaan de bewoners van testsite Pilot De Hout in Hem (Noord-Holland) zo’n 90% minder water verbruiken.

Stap 1: Regenwater opvangen en op een slimme manier zowel binnens- als buitenshuis inzetten.

Stap 2: Het water opnieuw opvangen, reinigen én hergebruiken. Optigrün Benelux, Hydraloop en Mijnwaterfabriek maken het mogelijk.

Testsite

De testsite in Hem (Noord-Holland) is een geheel onderkelderd gebouw. De kelder is 2/3 groter qua oppervlak dan het gebouw en steekt dus aan alle kanten uit. Hierdoor ontstaat er rondom het gebouw een groot kelderdek dat is ingericht met de allerlaatste innovaties op Retentiedak en regenwatermanagementgebied. Ook in het gebouw zijn de meest recente innovaties toegepast als het gaat om klimaatbeheersing.

Water oogsten

Het Optigrün Retentiedak met Smart Flow Control en speciaal ontwikkelde zuiverende substraten ‘oogst’ de regen dat op het kelderdek valt en zorgt ervoor dat op basis van de weersvoorspelling er altijd voldoende ruimte is in het Retentiedak systeem om een voorspelde bui te kunnen opslaan.

Op het moment dat het water van het Retentiedak moet worden afgevoerd, of overloopt, zal dit naar een ondergrondse tank stromen. Middels een slimme pomp kan het water vanuit de tank teruggepompt worden naar het Retentiedak in tijden van droogte. Het gehele systeem wordt gepresenteerd onder de naam Optigrün Water Balance Control. Hierdoor wordt wateroverlast en droogteschade voorkomen maar geeft het ook een impuls aan de biodiversiteit en koeling op de kavel.

Water te kort

Omdat er in langere periodes van droogte watertekort kan ontstaan, wordt het waterniveau aangevuld door Hydraloop. Dit prijswinnende systeem voor grijswaterrecycling verzamelt het water van douche, bad, wasmachine en condenswater van de wasdroger. Het water wordt via een speciaal proces gereinigd en kan vervolgens hergebruikt worden – bijvoorbeeld voor het spoelen van toiletten, om de tuin te irrigeren én om eventuele watertekorten op de kavel en kelderdek op te lossen. Hierbij wordt water wat gebruikt is voor wasmachine, douche, bad en condenswater van de wasdroger middels een speciaal proces gerecycled en naar de tank gestuurd. Dit water kan dan weer gebruikt worden om het watertekort op de kavel en kelderdek op te lossen.

Op de testsite en in het gebouw is ook gebruik gemaakt van Mijnwaterfabriek waarbij regenwater de toiletten spoelt en gebruikt wordt voor de douche, bad en wasmachine. Het toiletwater komt niet terug in het Optigrün regenwatermanagementsysteem maar gaat uiteraard naar de rioolwaterzuivering, al het andere water zal op de kavel blijven.

Totaalconcept

De combinatie van Optigrün, Hydraloop en Mijnwaterfabriek zorgt ervoor dat het gebruik van leidingwater met 90% afneemt.

Het gemiddelde waterverbruik in Nederland is ruim 130 liter per persoon per dag. Voor Pilot De Hout gaan we uit van een waterverbruik van 13 liter per persoon per dag.

De kans op een tekort aan water op de kavel na of tijdens een periode van (extreme) droogte wordt daarmee nog verder verkleint. Naast een waterbesparing in het gebouw en op de kavel zorgt de Hydraloop combinatie met het Optigrün Regenwatermanagement systeem voor minder belasting van de rioolzuiveringsinstallatie (RWZI). De kans op een teveel aan water op de kavel in of na een periode van (extreme) regen is uiteraard nog altijd aanwezig. Door het slim toepassen van het regenwatermanagement systeem, wat op het juiste momenten gedoseerd kan worden, kan het ook een bijdrage leveren aan het op peil houden van het oppervlakte- en grondwater.

Klimaatadaptatie op kavelniveau in de meeste ultieme vorm, waarbij mens en natuur in harmonie samenwerken.