Over circulariteit, brandveiligheid, de omgevingswet en olympisch goud

Artikel delen

Op 9 november vond het Management Symposium 2021 van ProBitumen plaats in Villa Jongerius in Utrecht. Na heel veel maanden van weinig contacten in levende lijve had de middag een flink reünie-gehalte met veel hartelijke ontmoetingen. Op het programma stonden actuele en grote onderwerpen die onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier aan het volledig uit mannen bestaande publiek werden gepresenteerd.

Erik Steegman, DakXpertise (volledig artikel verscheen eerder in het Vakblad Roofs)

In zijn intro van het Management Symposium 2021 gaf de voorzitter van ProBitumen Dirk Theuns aan dat de producenten die aangesloten zijn bij ProBitumen zich bewust zijn van de klimaatveranderingen en dat zij ervan overtuigd zijn dat ook de productie van bitumen dakbanen gericht moet zijn op circulariteit. En de grondstof bitumen heeft dat in zich!

Steeds meer worden gemeenschappelijk stappen ondernomen om bitumen snijresten in te zamelen en ook de mate­rialen van ontmantelde daken in te nemen. “Het is de plicht van een ieder om daar zijn steentje aan bij te dragen”, aldus de voorzitter. “De bewustwording en de daadkracht is bij ons allen aanwezig. De kennis en techniek hebben wij al langer in huis.” Zelf is hij er inmiddels van overtuigd dat volop mogelijkheden worden benut om bitumen dakbanen circulair te produceren en in te gaan zetten met hulp van de gehele dakenbranche.

Bitumen circulair

Want ja, de praktijk is weerbarstig. Producenten van bitumen dakbanen liggen uiteraard op koers naar een circulair pro­ductieproces. Want de belangrijke grondstof wordt onttrokken uit de aarde en is uiteindelijk eindig. Daardoor heeft inmiddels ieder dakdekkersbedrijf wel een bigbag of container staan voor het retourneren van schoon rest- en snijafval. Terwijl ook het storten van ontmantelde bitumen daken als restafval vanuit de overheid sterk ontmoedigd wordt door hoge kosten te rekenen voor iedere ton afval. Onderhand is het vanwege de oplopende prijzen van nieuwe grondstoffen rendabel zijn om het gehele circuit voor inname van bitumen sluitend te krijgen binnen de dakenbranche. Ook het dakdekkersbedrijf zal zich verder ‘ProBitumen-actief’ moeten gaan opstellen om de circulariteit van bitumen dakbanen de komende jaren verder mogelijk te maken. Ofwel, om de klimaathandschoen samen op te pakken om ook ontman­telde bitumen dakbanen bij de producent weer als grondstof in te leveren.

Grondstoffentransitie

Vervolgens kwam de klimaatdiscussie aan bod. Wij worden daar net als van de Coronapandemie niet erg vrolijk van. Zeker niet als je Ron van Wijk mag geloven, directeur van het Nederlands Instituut voor Circulair Bouwen en gespecialiseerd in de energietransitie en grondstoffentransitie. Hij maakte nog eens duidelijk dat circulair zeker niet hetzelfde is als recyclen en veel ingewikkelder is om in te passen in de huidige praktijk. Vanuit zijn gedachte zijn wij alleen nog maar aan het ‘pruttelen’. Er moeten nog veel en grote stappen gemaakt worden om de wereld op termijn te gaan redden. De eerste stap is om vanuit de Nederlandse inkoopcombinatie Bouwbedrijven NICB producenten volledig circulair te laten denken en ook te laten doen.

Van Wijk toont schema’s en tabellen over het steeds verder en op grotere schaal onttrekken van grondstoffen uit onze aarde. Het totale volume van grondstoffenwinning zal de komende 25 tot 30 jaar nog met minimaal 25 procent toenemen. Om aan onze huidige levensstijl te voldoen, hebben wij eigenlijk 1,75 planeten nodig, terwijl we vanuit de circulaire gedachte toch de andere kant uit moeten gaan: minder grondstoffen onttrekken aan Moeder Aarde. Dit moet met de energiecrisis (CO2) en de biodiversiteitscrisis de focus zijn van het menselijk handelen, anders laten wij bitter weinig over aan de generaties die na ons komen. Nadat wij ook nog even het verhaal van de ontdooiende toendrabodems aanhoren –nog meer koolstofdioxide en Methaan – zijn wij er wel van overtuigd dat er snel veel moet gebeuren.Van Wijk besluit zijn inzichten met drie aanwijzingen voor circulair (ver)bouwen: minder materiaal gebruiken; waar mogelijk materiaal toepassen met een lagere milieu-impact; en denk na over de hergebruiksmogelijkheden van materialen na de gebruiksfase. Zijn tip: bouw dakpanelen, lichtstraten en hellende dakelementen modulair waarbij geïntegreerde energievoorzieningen zoals PV-panelen, energiesystemen en zonnefolie zijn ingebouwd. Wij gaan maar snel aan de slag.

Dit artikel is een eerste gedeelte van een volledig artikel in het Vakblad Roofs. Voor het volledige artikel verwijzen wij naar de volgende Url: https://www.roofs.nl/editie/roofs-2021-12-22-over-circulariteit-brandveiligheid-de-omgevingswet-en-olympisch-goud

Vervolg onderwerpen uit dit gehele artikel zullen de komende tijd  geplaatst worden op Dakenraad.nl