Mensen en zaken

Ondernemen
Artikel delen

Overijssel tekent Green Deal

Tijdens haar symposium ‘Groene en klimaatadaptieve steden en dorpen’ ondertekende de provincie Overijssel op 28 september de Green Deal Groene Daken. Met Overijssel als nieuwe partner komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor meer groene en multifunctionele daken, op 38. Green Deal Groene Daken kwartiermakers gemeente Enschede en Waterschap Vechtstromen zijn blij met het partnerschap van hun provincie. Zij werken in Green Deal-verband samen al bijna vier jaar aan betere condities voor klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen, zoals groene leges en een duurzame rioolheffing.