Prelasti EPDM heeft een bewezen levensduur van ten minste 47 jaar

Artikel delen


De Prelasti ongewapende EPDM-membranen van SealEco hebben een bewezen levensduur van ten minste 47 jaar.  Dat blijkt uit een recente duurzaamheidstudie van Constructech Sweden AB, een onafhankelijk onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut voor de bouwsector.

In april van dit jaar zijn voor het onderzoek testmonsters genomen van drie verschillende daken van gebouwen in de Duitse gemeenten Breuberg, Rai-Breitenbach en Michelstadt. Het betreffen platte daken van een utiliteitsgebouw en twee schoolgebouwen met respectievelijk een verkleefd systeem en twee losliggende geballaste systemen. Op elk van deze daken zijn in 1976 de Prelasti EPDM-membranen aangebracht.

Duurzaam en circulair

Technical Director Bart Smit van SealEco: “De vraag naar duurzame en circulaire bouwoplossingen, wordt steeds groter. De druk op het milieu neemt toe. De CO2-uitstoot moet omlaag. Als bouwsector hebben we hierin een verantwoordelijkheid. Het helpt dus als bouwproducten langer meegaan. Met een levensduur van ten minste 47 jaar overstijgt Prelasti EPDM die van traditionele bitumen- en kunststof dakbedekkingen, die zo’n dertig jaar meegaan. Stel dat de levensduur van een gebouw veertig jaar is, dan moet het dak van dat gebouw met traditionele dakbedekking één keer overlaagd worden. Met EPDM hoeft dat niet. Je hebt dus minder materiaal nodig. Als gevolg daarvan zijn er minder vervoersbewegingennodig, minder arbeid, wat weer leidt tot lagere kosten. Dat zijn aantrekkelijke bijvangsten.”

Hergebruik 47 jaar oude Prelasti-EPDM

Van de drie daken zijn monsters genomen die op treksterkte, elasticiteit en scheurweerstand zijn getest in het SGS Intron Laboratory in Sittard. In 1996, 2001 en in 2013 zijn deze daken ook al eerder onderzocht. Uit deze onderzoeken kwam een bewezen levensduur naar voren van achtereenvolgens 20, 25 en 37 jaar. Nu is de grens verlegd naar 47 jaar. Bart Smit: “Een van de drie gebouwen wordt dit jaar gesloopt. De EPDM-dakbedekking nemen we weer terug. Het gaat hier om een losliggend geballast systeem. Daar willen we dan weer een nieuw dak mee maken. Het is uniek om dat met 47 jaar oude Prelasti EPDM te doen. Dat doen we overigens met de gebruikelijke garantie van tien jaar. Prelasti EPDM is niet alleen duurzaam, het is ook circulair.”

Functionaliteit

Het onderzoek van Constructech laat zien dat Prelasti EPDM door de jaren heen uitstekend bestand is gebleken tegen zware weersomstandigheden en biologische en chemische vervuiling. De functionele kwaliteiten van het membraan staan na 47 jaar nog steeds fier overeind. “De elasticiteit is weliswaar wat minder geworden, maar ligt nog ruim boven de normen die gelden voor gebruikte dakbedekking. De conclusie van Constructech is dat de visuele inspecties in combinatie met de laboratoriumtest aantonen dat Prelasti EPDM-membraan na 47 jaar nog steeds doet waar het voor gemaakt is: functionele dakafdichting.”

Oorsprong: kwaliteit

Dat Prelasti EPDM na bijna een halve eeuw nog steeds een bevredigende functionaliteit heeft, is terug te voeren tot de basis: de kwaliteit van nieuwe Prelasti. “De eisen die we zelf stellen aan onze EPDM-membranen, zijn zeer hoog”, zegt Bart Smit, die dat aan de hand van een voorbeeld schetst: “De minimale rek van nieuw materiaal moet volgens DIN 7864 250% zijn. Voor nieuwe producten gaan wij uit van een ondergrens van 300%. In werkelijkheid ligt het percentage tussen 300 en 450. De hoge kwaliteitseisen die wij aan onze producten stellen, betalen zich in duurzaamheid terug. In een langere levensduur. Architecten hebben te maken met opdrachtgevers die duurzaam en circulair willen bouwen. Omdat het moet. Van overheidswege. Vanwege de druk op het milieu. SealEco heeft hiervan een ambitie gemaakt. Prelasti EPDM met een bewezen levensduur van 47 jaar is een exponent van deze ambitie. Over drie jaar is dat exact een halve eeuw. Een goudomrande mijlpaal.”