Prijsstijging koopwoningen vlakt in juli opnieuw af

Artikel delen

Bestaande koopwoningen waren in juli 14,5 procent duurder dan een jaar eerder. In juni kwam de prijsstijging nog uit op 16,6 procent. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

De prijsindex bestaande koopwoningen is in juli 2022 iets gestegen. De prijzen van bestaande
koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende
trend. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in juli ruim 99 procent hoger.

Meer cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceert het kadaster cijfers over onder andere woningverkopen in het Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per
provincie.

Naar Vastgoed Dashboard

Toelichting op de cijfers in het Vastgoeddashboard

Inzicht in de ontwikkeling van de hypotheekmarkt is van maatschappelijk belang

Het grootste hypotheeksegment is die van hypotheken aan particulieren. Voor dat segment publiceert het Kadaster in het vastgoeddashboard 3 indicatoren:

  • het aantal verstrekte hypotheken
  • de totale hypotheeksom
  • gemiddelde hypotheekbedrag

Hypotheekinformatie in samenwerking met hypotheekverstrekkende instellingen

Vanaf 1 januari 2021 maakt het Kadaster gebruik van een verbeterde methodiek om particuliere woninghypotheken te identificeren. De methode is in 2020 ontwikkeld in samenspraak met de belangrijkste afnemers van hypotheekproducten: de hypotheekverstrekkende instellingen.

De kwaliteit en beschikbaarheid van relevante data en informatie zijn de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen, onder meer door de komst van de basisregistraties. De Kadastrale registratie is in 2018 vernieuwd en er worden nieuwe technieken gebruikt om hypotheken te verwerken. Het gevolg van dit alles is dat het Kadaster de gepubliceerde hypotheekinformatie aanzienlijk heeft kunnen verbeteren. Dit geldt voor zowel het aantal verstrekte hypotheken als voor de totale hypotheeksom en het gemiddelde hypotheekbedrag.

Het jaar 2020 volgens zowel de oude als de nieuwe manier

Het gevolg is dat de aantallen particuliere woninghypotheken op het Vastgoeddashboard vanaf nu ongeveer 5% hoger uitkomen dan voorheen. Tegelijkertijd zijn de hypotheken van beleggers en overbruggingshypotheken beter uit te sluiten als particuliere koopwoninghypotheek. Hierdoor komen de gerapporteerde hypotheekbedragen over de markt voor particuliere koopwoningen ongeveer 10% lager uit dan voorheen. Er is dus sprake van een trendbreuk als cijfers over meerdere jaren worden vergeleken. Om deze verschillen duidelijk te maken, is de hypotheekinformatie op het vastgoeddashboard voor het jaar 2020 zowel in de oude als de nieuwe vorm gepresenteerd. Vanaf 1 januari 2021 rapporteert het kadaster enkel op de nieuwe manier.