Vanaf 1 april niet zomaar meer de bouwplaats op

Artikel delen

Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Een aantal organisaties accepteert deze veiligheidsinstructie om toegang te krijgen tot de bouwplaats nu al. Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Steeds meer organisaties sluiten zich als Onderschrijver aan bij de Governance Code.

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheid bewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De gloednieuwe Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. De norm is en wordt hiermee gezet.

Wat gaat er veranderen?

Tot de verplichte invoering van de GPI op 1 april 2019 handhaven de bij de GCVidB aangesloten bouw- en installatiebedrijven hun eigen veiligheidseisen nog, maar accepteren de nieuwe veiligheidsinstructie ook al. Vanaf die datum moeten alle eigen medewerkers en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI gehaald hebben en laten zien om toegang te krijgen tot de bouwplaats. De aangesloten partijen hebben ook de mogelijkheid om per bouwplaats aanvullende specifieke veiligheidseisen te stellen.

Hoe doe je de GPI?

Om de GPI te halen moeten modules worden gevolgd en getoetst. Hiervoor kan men (met de verkregen of gekochte inlogcode) terecht op de website gpi.nu. Men kan de GPI doen vanaf een eigen werkplek, thuis of zelfs op een mobiele telefoon. Wanneer de GPI is gevolgd en behaald, geldt deze een jaar. Het betekent dat medewerkers met de poortinstructie op alle bouwplaatsen van bij de Governance Code aangesloten bouw- en installatiebedrijven terecht kunnen.
Om de GPI te kunnen doorlopen en het certificaat te halen, heeft u een inlogcode nodig. Deze krijgt u van uw werkgever of opdrachtgever of bestelt u zelf. Om (als werkgever, opdrachtgever of zelf) een inlogcode te kopen gaat u direct naar de webshop van gpi.nu. Voor het kopen van inlogcodes dient u wel eerst een account op de website gpi.nu aan te maken.

Modules GPI

De GPI kent drie modules:

  • Module Infra
  • Module Bouw en Utiliteit
  • Module Installatie

Kijk voor meer informatie op www.gpi.nu