Dakgebreken

Actueel
Artikel delen

Geklungel met panhaken

Op 18 januari 2018 raasde er een zware storm over ons land. Net zoals bij de voorgaande stormen, kwamen nu ook weer talrijke omgewaaide bomen, omgevallen vrachtwagens en afgewaaide dakpannen voorbij in het nieuws en op social media. We zijn ons bewust van de risico’s en nemen maatregelen volgens de voorschriften. Maar waarom gaat het dan toch nog vaak mis?

Panhaak heeft dakpan niet vast.

Tekst en Beeld: Joost Stemkens, FIER Dakcontrol

Gekwalificeerde bedrijven behoren te weten welke eisen er aan de wind­ belasting op het dak worden gesteld. Ze moeten een wind­ belastingberekening maken en een verankeringsadvies uitwerken, conform de eisen. Hierdoor voldoen ze aan de verplichting om het dak op de juiste wijze te produceren.

Panhaak in de goot. Waarschijnlijk losgelaten en onder de panlatten doorgerold.

Gewoonte

Ons bedrijf wordt ingeschakeld om tijdens de productie van daken onafhankelijke uitvoeringscontroles te doen. We zien echter dat we steeds meer in actie moeten komen, nadat daken gereed zijn. De eigenaar vraagt zich af of het dak wel is geproduceerd zoals het moet. Vaak is de aanleiding lekkage of dakpannen die van het dak vallen. Wat we zien tijdens onze inspecties is dat er niet wordt gewerkt volgens de windbelastingberekening, maar volgens de stelregel “we doen het altijd zo”. We horen dan argumenten als: “Ik had nog een doosje panhaken staan en deze maken we eerst op, een haak is een haak”.

Panhaak is slechts met twee van de vier krammen bevestigd in de panlat.

Deze gang van zaken is eerder regel dan uitzondering. Onze reactie is dan steevast: “Weet je dan niet dat pan en haak samen één zijn en bij elkaar horen? Ze zijn in combinatie met elkaar getest volgens de geldende regels. Na assemblage van het dak vormen ze samen één geheel.” Natuurlijk zijn er ook bedrijven die de dakpannen en de panhaken in één vracht laten meeleveren af fabriek of bouwmaterialenhandel. Vaak wordt niet nagezien of de producten op elkaar zijn afgestemd. Men gaat ervan uit dat dit samen is besteld in één opdracht en dat de fabriek of de bouwmaterialenhandel dit moeten weten.

Slechte verwerking

Tijdens controles aan de daken vinden we ook overal panhaken: her en der op de steiger, los onder de pannen of in de goot. Behalve schade voor het milieu is het ook een kostenpost voor de baas. Een panhaak kost al snel € 0,30 tot zelfs € 1,00 per stuk. Afgezien van die verkwisting laat de verwerking ook te wensen over. Haken die niet goed worden verwerkt in combinatie met de dakpan, hebben niet de juiste kwalificatie. Wat er gebeurt met een dak waarvan de panhaken slecht zijn verwerkt, laat zich raden: klapperende dakpannen, met breuk tot gevolg of panhaken die loslaten en vervolgens via het dakvlak in de goot belanden.

Rondvliegende dakpannen

Het gevolg van het loslaten van de panhaken is dat de dakpannen bij harde wind van het dak komen, met alle problemen van dien. Beschadigingen in de omgeving of, nog erger, letsel van mensen. In Weurt raakte een man tijdens de storm op 18 januari zelfs zwaar gewond, doordat hij door een rondvliegende dakpan werd geraakt. Laten we dan ook gewoon doen wat we met z’n allen hebben afgesproken. Neem een windbelastingberekening mee in de uitvoering en toets of dakpan en haak op elkaar zijn afgestemd. Vraag uw toeleverancier hierom en draag mede zorg voor een goed en veilig dak.

Want veilige daken willen we allemaal!

Panhaak en pan niet met elkaar gesloten.