De dakgoot

Artikel delen

Hoe normaal is een dakgoot in het dakenlandschap? De dakgoot leidt het water, dat in grote hoeveelheden van het dak afkomt, centraal naar de riolering. Dit zijn grote hoeveelheden water die niet via de oppervlakte in de grond komen, maar via een ingenieus rioleringssysteem uitmonden in waterzuiveringsinstallaties. Niet voor niets wordt erover gedacht om water direct terug te brengen in de grond, door afkoppeling van de hemelwaterafvoer.

Tekst en beeld: Joost Stemkens, FIER Dakcontrol

Is de goot dan het gebrek aan een dak of een aanvulling? Waarom laten we het water niet gewoon via het dak direct op de grond uitkomen? Vroeger was alleen het woongedeelte van boerderijen voorzien van een goot. Bij woningen alleen het dak boven de voordeur. De reden was de gevel droog te houden, zodat niet al het water van het dak de gevel zou verzadigen en spatresten aan de grond zou geven. Een andere reden was de woning droger in en uit te gaan, zodat bij regen niet ook nog het water van het dak in je nek viel.

Ik vraag me steeds meer af waarom nog een goot aan het dak nodig is.

Onderhoud

In Nederland zijn de goten vaak van zink. Er zijn halfronde goten die we mastgoot noemen, of rechthoekige/vierkante goten die bakgoten heten. Deze goten zijn er in verschillende afmetingen. Naarmate de tijd vordert, worden goten ook wel onderhouden, maar dat is minimaal. Bij conditiemetingen van daken zie ik vaak de gebreken. Die variëren van loslaten van de soldeernaden, ontbreken van dilatatiestukken (waardoor scheuren in de goot ontstaan), goten die opgesloten zijn in de woning leiden tot veel vervuiling. Juist door vervuiling blijft water langer achter in de goot, in plaats van zijn weg te zoeken naar de hemelwaterafvoer. Door slecht watertransport degradeert de goot sneller, gaat deze lekken en in veel gevallen afhangen. Het is verbazend hoeveel water in de goten achterblijft, ook bij nieuwbouw, van niet goed uitgerichte goten. Nog erger is het als het water van de hemelwaterafvoer af stroomt in plaats van ernaartoe.

Juist door vervuiling blijft water langer achter in de goot, in plaats van zijn weg te zoeken naar de hemelwaterafvoer.

Innovatieve dakoplossingen

Nieuwe innovatieve dakoplossingen hebben geïntegreerde goten. Het aanzicht van gebouwen verandert hierdoor behoorlijk. De goot wordt dan een nieuw esthetisch onderdeel van het gehele dak. Het dak oogt strakker. Het is meer een geheel dan je gewend bent.

Ik vraag me steeds meer af waarom nog een goot aan het dak nodig is, behoudens boven de ingangen van het gebouw. We kunnen de riolering ontlasten door het water direct in de grond te laten lopen. Hierdoor is er geen ondergronds watertransport door de wijk, waardoor nu juist bij piekbuien overstromingen kunnen ontstaan wegens capaciteitsgebrek. Het beeld van meer regen in relatie tot bebouwing zou ons tot andere gedachten moeten brengen.

Knutselgoot

Kom ik op de groene vegetatiedaken: die hebben de eigenschap om eerst te verzadigen, voordat regenwater in de goot terechtkomt. Zelfs na verzadiging blijft water langer onderweg op hellende en platte groene daken. Door het groen wordt de snelheid van watertransport geremd. Het water druppelt vervolgens heerlijk naar de aarde: direct rondom de woning wordt het geabsorbeerd.

Groene daken bufferen regenwater en geven dat langzaam af aan de omgeving.