Nieuwe cursus ‘begrijpelijk communiceren in de bouw’

Artikel delen

Het is inmiddels algemeen bekend, dat veiligheid op de bouwplaats of op de productielocatie alle aandacht verdient. Een uitdaging voor zowel werkgever als werknemer. En met de instroom van nieuwe Nederlanders en tijdelijke arbeidsmigranten uit Europese landen wordt die uitdaging er niet minder op.

Hans van Halteren heeft een achtergrond als consultant en sinds 1996 betrokken bij opleidingen voor anderstaligen. Hij nam medio 2018 het initiatief om speciaal voor hen die in de bouw willen werken, maar de Nederlandse taal nog niet beheersen, de cursus ‘begrijpelijk communiceren in de bouw’ te ontwikkelen.

Eind 2018 haakte Hans van Holten aan. Hans komt uit de bouw en met zijn NLP-achtergrond en ervaring in trainen op communicatietechnieken draagt ook hij bij aan de productie van deze voor de bouw belangrijke cursus. De opzet is thematisch en omvat in elk geval een 8-tal aandachtsgebieden die essentieel zijn in de bouw, maar ook van belang zijn bij de dagelijkse omgang met collega’s en leidinggevenden. Om maatwerk te garanderen kunnen werkgever en cursist aanvullend te behandelen thema’s inbrengen.

De huidige wereld is bijna in zijn geheel gebouwd om het internet. Er is daarom een groot aanbod van gedigitaliseerde kennis en opleidingen op basis van e-learning. Deze opzet sluit echter niet aan bij de werknemer in de bouw.

De cursus ‘begrijpelijk communiceren in de bouw’ draait op basis van traditionele patronen en is opgezet om de cursist zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Maatwerk dus, waarin de nadruk komt te liggen op mondeling communiceren, het beheersen van vaktaal en kennis van symbolen en signalen.
De cursist is dan in staat om zijn ontwikkeling met digitale hulpmiddelen te realiseren.

De cursus past in de ontwikkeling van ‘Bouwspraak’ waarvoor met Volandis en FNV een afstemmingsproces loopt. Waar mogelijk of nodig wordt tevens aandacht geschonken aan de B-VCA examenvragen. Die blijken voor bouwmedewerkers van buitenlandse komaf soms lastig te begrijpen. De cursus ‘begrijpelijk communiceren in de bouw’ valt onder de regeling van ‘Tel mee met Taal’ en is daarmee voor werkgevers ook financieel een interessante optie voor een veilige werkplek.

Benieuwd naar het aanbod en specifieke informatie? Download dan deze pdf voor een compleet overzicht.